Produkter

-Jag har specialiserat mig på tillverkning av måttbeställda parytterdörrar i allmogestil, speciellt från Västerbotten  och Norrbotten. Jag gör måttanpassade dörrar till både äldre och nyare gårdar. Även renoveringar av gamla dörrar.

-Designen på många dörrar, kan ursprungligen vara kopplad till någon specifik by eller plats. Önskemål om att tillverka din dörr efter den modellen går oftast att lösa.

-Även andra specialsnickerier tillverkas som möbler köksinredningar och special lister foder och salningar.

Information

-Här till vänster i menyn kan du välja att titta på olika typer av dörrar och produkter.
Dörrarna är sorterade i olika kategorier med eller utan överljus eller dörrar med små ljusinsläpp osv.

-Välj den modell du är intresserad av, notera numret på dörren/bilden och kategori vid förfrågan.


 

upp